محمودخان اسکندری هنرمند و شاهنامه خوان برجسته ی قشقایی در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.

در کلیپ زیر شما شاهد اجرای زنده یاد محمودخان اسکندری خواهید بود .