1770653 فارس همچنان ملتهب از تصمیمات استاندار سابق

انتظار حامیان دولت این بود که دولت در انتصابات خود کسانی را به کار گیرد که صدای رأی مردم در انتخاب ٩٢ را شنیده و به این دولت و برنامه هایش اعتماد و اعتقاد داشته باشند.

به گزارش صبح شیراز ، از ابتدای شروع به کار دولت جدید همواره یکی از خواسته های برحقّ حامیان دولت تدبیر وامید در فارس انتصاب نیروهای همراه با دولت بوده است؛ انتظار حامیان دولت این بود که دولت در انتصابات خود کسانی را به کار گیرد که صدای رأی مردم در انتخاب ٩٢ را شنیده و به این دولت و برنامه هایش اعتماد و اعتقاد داشته باشند.

متاسفانه در انتصاب استاندار قبلی و به دنبال آن برخی از انتصابات مدیران استان، دولت بنا به دلایلی نظرات حامیان اصلی خود در فارس را نادیده گرفت و البته نتیجه این بی اعتنایی خود را خیلی زود به صورتی ملموس و روشن مشاهده کرد.

پس از کنار رفتن استاندار سابق فارس، با فشار حامیان دولت و اصلاح طلبان در فارس و همچنین عزم جدی دولت برای اصلاح رویه گذشته در استان، علی رغم همه مخالفت ها و کارشکنی ها مهندس افشانی سکان دار جدید استانداری فارس شد.

پس از آمدن افشانی به فارس همه منتظر بودند تا ببینند، سرانجامِ مدیران غیر همسو با دولت و باقی مانده حامیان احمدی نژاد در فارس چه خواهد شد؟ یکی از این مدیران دکتر محمد هادی ایمانیه -رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز- بود.ایمانیه در سال ٨۴ با حمایت دکتر لنکرانی – حامی دیروز و وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و عضو شاخص این روزهای جبهه پایدارای- سکان دار یکی از کلیدی ترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد. ایمانیه را که از حامیان سیاسی جبهه پایداری محسوب می شود، به راحتی می توان در جرگه مخالفان سرسخت دولت تدبیر و امید قرار داد.

ایمانیه در این سال ها دوران مدیریت پرچالشی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی کرده است. یکی از نقاط ضعف دوران مدیریتی وی مشکلات بیماران خاص در فارس و عدم اجرای صحیح طرح پزشک خانواده در استان بوده است. در این سال ها بارها شاهد اعتراضات دانشجویان، اساتید، کارمندان و بیماران و عمومِ مردم استان در رابطه با مدیریت نامطلوب دانشگاه علوم پزشکی بوده ایم.

اوایل هفته بود که خبر ابقای دکتر محمد هادی ایمانیه در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر شد؛ خبری که حامیان دولت تدبیر و امید در فارس انتظار شنیدنش را نداشتند و با منتشر شدن آن موجی از ناامیدی و سرخوردگی در بین حامیان دولت، اصلاح طلبان، دانشجویان و برخی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز پدیدار شد.

شنیده ها حاکی از آن است که تشریفات انتصاب مجدد دکتر ایمانیه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در زمان احمدی -استاندار سابق فارس- طی شده است. احمدی که سابقه درخشانی در به کار گیری نیروهای دولت قبل و غیر همسو با دولت فعلی را در فارس داشت، گویا در روزهای آخر هم دست از مخالفت با حامیان دولت در فارس و دهن کجی به اصلاح طلبان نکشیده و چراغ سبز انتصاب مجدد این نیروی منتسب به جبهه پایداری را به وزارت بهداشت داده است.

گذشته از انتصاب ایمانیه و تلخیِ آن، خوشبختانه دیروز خبر انتصاب هادی پژوهش جهرمی به معاونت سیاسی استانداری فارس باعث خوشحالی حامیان دولت در فارس شد. انتصابی که نشان داد افشانی صدای رأی مردم را در انتخابات ٩٢ شنیده است و برای اصلاح روند های غلط گذشته و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید زیر بار فشار گروه های مخالف دولت نخواهد رفت.

پژوهش که از نیروهای خوش نام اصلاحات و از حامیان جدی دولت محسوب می گردد در حالی به فارس می آید که هنوز هم مخالفان دولت به دنبال تصاحب پست های مدیریتی در فارس هستند. حال باید دید که آیا افشانی خواهد توانست با کمک حامیان دولت تدبیر و امید و اصلاح طلبان فارس جلو این فشارها باستد یا نه ؟