دهرم من خرابترین جاده ی ایرانم ...

عکس از دهرم دات کام

مسعود-قربانی من خرابترین جاده ی ایرانم ...

مسعود قربانی

از شهر دهرم که به سمت غرب حرکت می‌کنی پس از طی سه چهار کیلومتر جاده ء آسفالته ناگهان وارد خرابترین وتنهاترین جاده ء کشور می‌شوی اگر با ماشین باشی که سر و صدا از عالم وآدم به گوشت رسوخ می‌کند و گویی کمپرسی در حال خالی کردن محموله سنگ یا آجر پشت گوشت می‌باشد و اگر با موتور سکلیت باشی دنده و پهلویت یکی می‌شود و باید ادم سفتی باشی که سر و کارت به دکتر نکشد.

از این مسیر تا روستای عشایر نشین چاه شیرین و‌ هادی آباد فقط دست انداز است که مثل قارچ جلوی چشمانت سبز میشود هنوز از اولی رد نشدی دومی‌ و سومی‌ بی بهانه ملاقاتت می‌کنند . اصلا اگر به جای جاده بگوییم گرد همایی دست اندازها بیراهه نگفته ایم . این در حالی است که علاوه بر دو روستای ذکر شده عبور و مرور بیشتر کشاورزان دهرمی‌نیز برای رسیدن به مزارعشان از همین جاده است.

پیش خودمان بماند ،اگر خدایی ناکرده برای اهالی این روستاها اتفاقی رخ بدهد و کسی دچار سانحه ایی شود تا رساندن آن به مراکز درمانی باید … . اگر مادری بخواهد وضع حمل کندباید … اگر کسی ناراحتی قلبی داشته باشد باید… و هزاران باید و نباید دیگر در این جاده به وقوع خواهد پیوست اگر مسوولین فکری به حالش نکنند .

دوستی میگفت خسارتهای مالی این جاده برای اهالی این منطقه آنقدر زیاد است که قابل ذکر نیست .

و ما نمیدانیم مسوول ترمیم و مرمت این جاده امور عشایر است یا راه روستایی ،هرکه باشد به خدا سوگندش می‌دهیم که دست به کار شود که کارد به استخوان رسیده . آری من خرابترین و تنهاترین و بیکس ترین جاده این آبادی هستم و محتاج کمی‌نگاه مسوولین .

اگر خواستید مرا تجربه کنید از روستای سید محمود بخش دهرم به طرف چاه شرین و‌ هادی آباد زیر پای شما پهن شده ام لطفا با خود زن و بچه و آدم سالخورده نیاورید و فقط با تراکتور می‌توان عبور کرد.

مرا ببخشید که اذیت می‌شوید دست خودم نیست شاید بخاطر محرومییت زیاد است که مورد بی مهری واقع شده ام “ آقای بخشدار و مسوولین اداره راه شهرستان فراشبند شما به عیادت من بیایید که سخت بیمارم

های آدمها که بر ساحل … یک نفر در آب دارد می سپارد جان …