13940317Pmz2a18968 رتبه‌ی 1 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

سیدشایان پورمیربابایی، رتبه‌ی ۱ تجربی کشور در سال ۹۳

یک روز مانده به کنکور چه حال و هوایی داشتید و چه‌کار کردید؟

من صبح کمی دین و زندگی و زمین‌شناسی خواندم. بعدازظهر که سؤالات کنکور ریاضی آمد درس‌های عمومی و شیمی آن را حل کردم. به نظرم این کار خیلی به من کمک کرد و در مورد سطح سؤالات آمادگی ذهنی پیدا کردم. من تا روز کنکور در مورد ادبیات خیلی نگران بودم ولی کنکور ریاضی نسبتاً آسان طرح شده بود و به من امیدواری داد. بعد از آن بیش‌تر استراحت کردم و به پارک رفتم. شب دیر خوابم برد.

روز کنکور چه کردید و با چه چالش‌هایی روبه‌رو شدید؟

روز کنکور روز خاصی برای من بود. شب قبل از آن خواب خوبی نداشتم و ساعت ۳ صبح با سروصدا بیدار شدم و دیگر نتوانستم بخوابم. صبحانه را خوردم و سعی کردم به کم‌خوابی توجه نکنم. مسیر خانه تا حوزه زیاد بود اما سعی کردم آرامشم را حفظ کنم. ادبیات نسبت به سال‌های قبل آسان بود و باعث شد نگرانی‌ام فروکش کند. من طبق برنامه‌ای که برای زمان‌های نقصانی داشتم عمل کردم. عربی را مثل آزمون عادی جواب دادم. دین و زندگی سخت بود اما آمادگی آن را داشتم. خوشبختانه وقت کم نیاوردم. اختصاصی‌ها مرا غافلگیر کرد. من همیشه ۱۰ دقیقه برای زمین‌شناسی وقت می‌گذاشتم و بعد به سراغ بقیه‌ی درس‌ها می‌رفتم. زمین‌شناسی خیلی سخت بود و غافلگیرم کرد. سعی کردم ریاضی را با آرامش حل کنم و هر سؤالی که وقت‌گیر بود برای دور دوم می‌گذاشتم. سؤالات زیادی را از ریاضی برای دور دوم گذاشتم. به سراغ زیست رفتم و دور اول به ۱۰ سؤال جواب ندادم. فیزیک آسان بود و از آسانی زیاد از حد آن به شک افتادم و بعضی از سؤالات را دو بار حل کردم و بیش‌تر از زمانی که نیاز داشت برای آن وقت گذاشتم. به سراغ شیمی رفتم و طبق انتظارم سخت بود. در پایان آزمون، نیم‌ساعت وقت اضافه آوردم و به سراغ زیست رفتم و به نزده‌ها جواب دادم. توانستم زیست را ۱۰۰ درصد بزنم. دو سؤال زمین‌شناسی را هم حل کردم. به سراغ ریاضی رفتم و حجم نزده‌های ریاضی مرا نگران کرد. این نگرانی باعث شد سرعتم زیاد شود ولی نتیجه‌ی خوبی گرفتم.