DSC_0154 بسته خبری آبپا :خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

عکس از بهنام بداغی

آره داشتم می گفتم :

مثل اینکه بعد از مدتها قرار است آرزوی دیرینه مردم فراشبند و آویز رنگ واقعیت بخود بگیرد و ساخت بولوار ریس علی دلواری فراشبند تا شهرک صنعتی کلنگ زنی و اجرایی گردد.

اینکه چند ماهه ساخته بشود یا چند ساله،بستگی به اراده مسولین این طرح دارد.

آره داشتم می گفتم :

مراسم تودیع و معارفه امام جمعه شهرستان فراشبند جمعه این هفته برگزار خواهد شد. گویا امام جمعه لپویی جایگزین امام جمعه فراشبند خواهد شد.

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

آره داشتم می گفتم:

جمعه این هفته پالایشگاه بنزین فراشبند با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال ۱۴۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم٬ کلنگ زنی خواهد شد.

امید که همانگونه که فرماندار محترم پیگیری اجرایی شدن آن با وجود موانع متعدد بود جهت تسریع راه اندازی آن نیز ممارست مضاعف نماید.

آره داشتم می گفتم :

با اینکه مصوب گردیده حداقل پنجاه درصد شاغلین شرکت ها را نیروهای بومی تشکیل بدهند اما متاسفانه پالایشگاه گاز فراشبند بدلیل استفاده از مدیران غیربومی همیشه شاهد جذب نیروهای غیربومی با وجود نیروهای بومی مستعد بوده است.

شاید یکی از راه های کادرسازی و جذب نیروهای بومی رایزنی برای بکارگیری افراد متخصص و توانمند بومی شهرستان در بخش های مدیریتی پالایشگاه و شرکت زاگرس جنوبی باشد چیزی که تاکنون مهم دیده نشده است.

آره داشتم می گفتم :

شاید کمترین کسی در فراشبند نام کمپ “دی” را شنیده باشد.اما همین کمپ بیش از پنجاه نیروی خدماتی غیربومی از استان ایلام و .. را جذب کرده در صورتی که فراشبندی ها باید بعلت نبود کار از منطقه مهاجرت کنند.

انتظار است اداره کار در این خصوص شفاف سازی نموده و پاسخگو تیز باشد.

هندوانه بسته خبری آبپا :خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

تلنگر : سال گذشته بیش از ۸۳۳ هزار تن هنداونه به قیمت کیلویی حدود ۷۰۰ تومان به کشورهای مختلف صادر شد که حدود ۲۰۸ میلیارد لیتر آب برای آن صرف شده بود.