1432643600434_86003_644 اسناد گریبان احمدی‌نژاد را گرفت

«بگم، بگم» و اسناد رو کردن این بار، دامن وارث آن، یعنی محمود احمدی‌نژاد را گرفته است. او که برای تهدید هر فرد و مسئولی، از اسناد همیشه حاضر در میز کشوی خود استفاده می‌کرد امروز با بررسی‌های ساده و بدون نیاز به اسناد محرمانه مشخص شد دولت نهم و دهم با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در زمینه نمونه برداری و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای همکاری داشته است.

البته محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه غیر علنی اخیر مجلس در واکنش به مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای تاکید داشت: موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، مسئله فرعی بوده و حدود ۱۰ سال است که کشور برای حل این ادعاها و بهانه‌ها اقداماتی کرده است.

در این رابطه روش‌هایی برای رفع ابهامات صورت گرفت و حتی در دولت پیشین مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته‌ای کشورمان از سوی مأموران آژانس انجام شد.
در حالی که وزیر امور خارجه کشور، مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را روند طبیعی در دولت گذشته می‌دانست، دفتر احمدی‌نژاد این موضوع را تکذیب و در بیانیه‌ای اعلام کرد: در دوره‌ دولت‌های نهم و دهم، هرگونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات ماموران آژانس یا هر نهاد بین‌المللی خارجی دیگر با دانشمندان هسته‌ای، به صراحت و به صورت رسمی و علنی توسط رئیس دولت ممنوع اعلام شد.

اما بر اساس بخشی از مستندات خبرگزاری ایسنا، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دسامبر ٢٠٠۵ به صراحت از بازدید بازرسان آژانس و نمونه‌برداری‌هایی که انجام گرفته ، گزارش داده است.

در این گزارش آمده ایران در نوامبر ٢٠٠۵ (یعنی حدود آبان‌ماه ١٣٨۴، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازدید از سایتی در تاسیسات نظامی پارچین را بدهد.

آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سایت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد. همچنین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن ٢٠٠۶(تابستان ١٣٨۵، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠۵ نیز گزارش می‌دهد و خواهان توضیحات بیشتری از ایران در خصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های رسمی آژانس که همه در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای انجام گرفته است. بنا به گزارش مدیرکل آژانس (به نقل از سند ۵ Page 87/ 2005 /GOV ) از سپتامبر ۲۰۰۵ ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید را داده است.

همچنین از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ یک تیم فنی آژانس برای مرور جزیی پاسخ‌ها و اسناد پشتیبانی کننده و مصاحبه با مقامات درگیر در برنامه غنی‌سازی اورانیوم پی ۱ و پی ۲ از تهران بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، همچنین مصاحبه‌های مختلفی از سوی مسئولان وقت در رابطه با مصاحبه آژانس با افراد درگیر در برنامه هسته‌ای و نیز بازدید از مراکز نظامی روی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها وجود دارد که با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است.

منبع روزنامه قانون