حادثه در کیلومتر ۶۰ محور فیروزآباد –  فراشبند – عسلویه ،یک کشته و یک زخمی ۳۰/۱۱/۹۳

جاده فراشبند عسلویه ، یک کشته و دو مصدوم ۲۵/۱۱/۹۳

 

 

یک کشته و یک زخمی شدن