فریدونی-بازدید-1024x665 بازدید فریدونی از پروژه 15 واحدی مسکن معلولین و مددجویان بهزیستی فراشبند

به گزارش آبپا ، فریدونی نماینده مردم فیروزآباد ، فراشبند و قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی به همراه پورزارعی فرماندار و تنی چند از روسای ادارات ، نهاد ها و ارگانهای دولتی فراشبند از پروژه ۱۵ واحدی مسکن مددجویان و معلولین اداره بهزیستی فراشبند بازدید کردند.

همچنین در این بازدید فریدونی در زمینه تکمیل وراه اندازی سریع این طرح و تامین اعتبار قول مساعدت و همکاری داد .

در این دیدار خانم عالیشوندی سرپرست بهزیستی ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان ، در زمینه اهمیت راه اندازی سریعتر این طرح برای جامعه هدف بی سرپناه ، همچنین تاریخچه آغاز طرح و راکد ماندن بدلیل عدم وجود اعتبار سخنانی را ایراد کردند