به گزارش آبپا :
جلسه تودیع و معارفه مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان فراشبند برگزار شد که آقای روح الله غلامی مدیریت این اداره را برعهده گرفت و از زحمات حبیب الله مقربی تقدیر بعمل آمد .
در این جلسه پورزارعی فرماندار فراشبند ، بهمراه معاون و بخشدار فراشبند ، مهمانان و مسولین استانی ، روسای هیات های مختلف ورزشی آقایان و بانوان ، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جمعی از جوانان حضور داشتند .
IMG_6105 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6043 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6047 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6066 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_6079 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_6100 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_60471 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6086 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6074 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6053 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6087 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6094 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6102 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند
IMG_6049 گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند