IMG-20140927-WA0005 فراشبند آب اضافه دارد + فیلم

بعد از چند صباحی که فرصت اجازه داد و دوستان همراهی کردند ، تصمیم گرفتیم بعد از شش ماه ، دوباره به سمت کوه مشرف بر دره آبپا و چشمه جاری در آن محل حرکت کنیم .
جمعه صبح مورخ ۹۳/۷/۳ ساعت ۶ صبح بود که نرسیده به منبع آب ، صدای دلنشین شُر شُر آب گوش را نوازش و تحریک می کرد و هر چند نزدیک تر می شدیم حداقل برای من که قبلاً این صحنه را ندیده بودم امری به غایت عجیب و تاسف بار در جریان بود ؛ سر ریز آب منبع و تولید روان آب و چند درخت کناری که در این مسیر به سبزی گراییده و بهار را در فصل گرم و تفتیدهتابستان تجربه می کردن.

IMG-20140927-WA0004 فراشبند آب اضافه دارد + فیلم
از همراهان پرسیدم و اگر سوال هم نمی کردم رنگ رخسار درختان مجاور از سر درون حکایت ها می کرد آن هم در منطقه ای و کشوری که میزان بارش آن بسیار پایین بوده و با این شدت مصرف کارشناسان آب بیلان منفی برداشت آب را نگران کننده دانسته و تنش آبی را پیش بینی می کنند .
در یک دهه گذشته مردم فراشبند برای برخورداری از آب برم فرهاد تلاش ها و فریادها سر دادند . اکنون نه مردم بلکه در اثر بی مبالاتی و بی توجهی مسئولین آبفا فراشبند گویا مدتهاست که این آبی که با صرف هزینه هنگفت انتقال بیش از ۳۰ کیلومتر وارد منابع شهر می گردد را در اثر بی مدیریتی و بی توجهی سرریز کرده و به سمت ناکجا سوق می دهند .

a2 فراشبند آب اضافه دارد + فیلم
مشاهده جوی روان آب در اطراف منبع و دیدن بیلبوردها و اخطارهای رسمی مبنی بر صرفه جویی در مصرف آب را حداقل کسانی که جمعه این هفته صبح به کوه آبپا رفتند را دچار تناقض می کند که قسم حضرت عباس را باور کنند یا …
حال چگونه می شود به کودکان و نوباوگان خود بگوییم قطره قطره آب یعنی زندگی نمی دانم !!!