1324285_725 احداث مزرعه ماهیان خاویاری با ظرفیت هفت تن در فراشبند

به گزارش آبپا به نقل از خبرگزاری مهر ، کارشناس پرورش ماهیان خاویار اداره کل شیلات فارس با بیان اینکه فارس دارای دو مزرعه پرورش خاویار است، گفت:  یک مزرعه با ظرفیت هفت تن در فراشبند در حال احداث است و موافقیت اصولی با احداث دو مزرعه دیگر در ممسنی و خرم آباد با ظرفیت ۵۰ تن و ۴۵ تن صادر شده است و بعد از اینکه مشکل واگذاری زمین برای آنها حل شود، تاسیس می شوند.

مازیار یعقوب علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با توجه به اینکه پنج تن ماهی مولد خاویار یکی از این مزارع بعد از ۱۲ سال به سن تولید خاویار رسیده اند، پیش بینی می شود که تا پایان سال ۵۰۰ کیلوگرم خاویار از آنها در استان حاصل شود. در صورت تولید این مقدار خاویار در استان حدود سه میلیارد تومان درآمد نصیب فارس می شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۱.۵ کیلوگرم معادل ۹۲ میلیون تومان خاویار در استان تولید شده ولی در شش ماه نخست سال جاری حدود ۲۳ کیلوگرم برداشت خاویار داشته ایم.

کارشناس پرورش ماهیان خاویار اداره کل شیلات فارس ابراز داشت: در راستای هدف تنوع پرورش گونه های جدید در صنعت آبزی پروری در استان فارس با برنامه ریزی و شناسایی پتانسیل های از گونه ماهیان خاویاری، مدیریت شیلات استان فارس موفق شد با تغییر کاربری دو مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به پرورش ماهیان خاویاری موفقیت چشمگیری در تولید گوشت و خاویار به دست آورد.

یعقوب علی پور ادامه داد: دو مزرعه پرورش ماهی خاویار فارس در استهبان و مرودشت هستند که به ترتیب دارای ظرفیت ۴۵ تن و ۳۰ تن هستند.

وی همچنین از احداث سه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری دیگر در استان سخن گفت و ابراز داشت: یک مزرعه با ظرفیت هفت تن در فراشبند در حال احداث است و موافقیت اصولی با احداث دو مزرعه دیگر در ممسنی و خرم آباد با ظرفیت ۵۰ تن و ۴۵ تن صادر شده است و بعد از اینکه مشکل واگذاری زمین برای آنها حل شود، تاسیس می شوند.

کارشناس پرورش ماهیان خاویار اداره کل شیلات فارس گفت: ماهی های خاویاری اعم از شیب ماهی، استرلیاد، اوزن برون، قره بیرون، سیبری و فیل ماهی از گونه های پرورش یافته در مزارع فارس هستند.

یعقوب علی پور ادامه داد: به منظور تنوع بخشی به پرورش گونه های ماهیان خاویاری مدیریت شیلات فارس اقدام به ورود انواع ماهیان خاویاری به استان کرده است.

وی با عنوان اینکه بازده اقتصادی توسعه پرورش ماهیان خاویاری در مرحله اول در تولید خاویار و در مرحله دوم در تولید گوشت است، اظهار کرد: بچه ماهی هایی که به مزارع آورده می شوند بعد از سه سال تعیین جنسیت می شوند و نرها به خاطر گوشتشان به فروش می روند ولی ماده های خوب برای تولید خاویار نگه داشته می شوند.

کارشناس پرورش ماهیان خاویاری اداره کل شیلات فارس افزود: اگر مدیریت بر تولید ماده ها، مناسب باشد تولید خاویار بازده اقتصادی خوبی در پی خواهد داشت.