اداره ورزش و جوانان برگزار می کند

 

               images   مسابقات قرآن کریم ویژه ورزشکاران وجوانان

   بسمه تعالی

 

اداره ورزش وجوانان فراشبند باهمکاری فرمانداری وادارات فرهنگی شهرستان درنظردارد :

اولین دوره مسابقات قرآن کریم رادر سه  مرحله (شهرستان ،استانی وملی ) برادران وخواهران دردوبخش ترتیل ومفاهیم (کتبی ) برگزارنماید

لذاازعلاقمندان دعوت بعمل می آید .

رشته مسابقات :

۱-تلاوت ترتیل

۲-مفاهیم قرآنی (کتبی )

(درمرحله شهرستان ازصفحه ۱تا۱۱۰کتاب دقایقی باقرآن حجت الاسلام قرائتی –مرحله استانی تاصفحه ۱۵۰ومرحله کشوری کل کتاب)

زمان مسابقات :شنبه ۱۱/۵/۹۳

-مهلت ثبت نام :حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه ۶/۵/۹۳

-محل ثبت نام: اداره ورزش وجوانان وتکمیل فرم ثبت نام

-نفرات اول هررشته به تفکیک آقایان وبانوان به مسابقات استانی معرفی خواهندشد.

-شرایط سنی آزاد میباشد.

-به نفرات اول جوائزنقدی ونفرات دوم وسوم لوح تقدیراهداخواهدشد.

جهت کسب اطلاعات بیشترباشماره  ۶۶۲۲۵۱۵  و۰۹۱۷۹۷۱۱۴۲۵  آقای رضایی تماس حاصل فرمایید .

       روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان فراشبند