برداشت خرما در اهرم شروع شد

به گزارش آبپا به نقل از تنگستان نما،

 

IMG_92561 برداشت خرما

IMG_9294 برداشت خرما

IMG_9320 برداشت خرما

IMG_9257 برداشت خرما

IMG_9274 برداشت خرما

IMG_9317 برداشت خرما

IMG_9307 برداشت خرما

IMG_9295 برداشت خرما

IMG_9289 برداشت خرما

IMG_9284 برداشت خرما

IMG_9271 برداشت خرما