2416632_698 اختصاص اعتبار 20 میلیارد تومان برای تکمیل محور فیروزآباد

فیروزآباد

به گزارش آبپا به نقل از باشگاه خبرنگاران شیراز؛ فریدونی افزود: طرح کمربندی فیروزآباد با ۱۲ کیلومتر طول ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به علت نبود بودجه یکسال عملیات ساخت آن متوقف شده بود .  وی ادامه داد : با ساخت این کمربند خودروهای سبک و سنگین مسیر بنادر جنوبی کشور دیگر از درون شهرفیروزاباد تردد نخواهند کرد .

نماینده مردم شهرستانهای فیروزاباد ،قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورا اسلامی گفت : عبور و مرور خودروهای سنگین علاوه بر وقوع حوادث و سوانح رانندگی موجب افزایش ترافیک و تخریب آسفالت خیابانها و معابر فیروزآباد شده است .