Realtime website trackingvisitor activity tracker

سرخط خبرها

از دریچه دوربین

احسان
ad
ad
ad
ad
ad

بحران آب

جهالت بدخیم و مساله آب

‌در سپهر سیاست ایران توسعه پروژه‌ای است که دچار یک جهالت بدخیم تاریخی است که عدم تشخیص و یا عدم تمایل به اصلاح آن وضعیت امروز ایران را رقم زده است. ‌مهمترین پیامدهای این جهالت بدخیم در بخش آب و کشاورزی عیان شده است، اما تاسف بار این است که... ادامه متن

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است